Khóa học được thiết kế và độc quyền trên Blog Nguyễn Nam Thắng. Học viên khi đăng ký khóa học cần tuân thủ những chính sách về khóa học dưới đây:

  1. Tuyệt tối không cho mượn tài khoản. (Để tránh tình trạng gian lận, chúng tôi cho khóa học một khoảng thời gian nhất định để hoàn tất)

  2. Không ghi hình lại bài giảng. Mọi vấn đề bản quyền nếu bị phát hiện sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cục sở hữu trí tuệ

  3. Nghiêm túc hoàn thành các khóa học theo thời gian quy định. Không nên tua nhanh để kết thúc bài.

Chúc các học viên học tập thật tốt!

Lựa Chọn Hình Thức Thanh Toán
PI π
VND Đồng Việt Nam