Hiển thị: 1 - 1 of 1 Bài viết
nghệ thuật của sự từ chối 1

Nghệ thuật của sự từ chối và 3 điều Thắng rút ra được khi đọc cuốn sách này

Cuốn sách “Nghệ thuật của sự từ chối” của Damon Zahariades là một cuốn sách ngắn gọn xúc tích nói về cách chúng ta từ chối một ai đó để làm …

Lựa Chọn Hình Thức Thanh Toán
PI π
VND Đồng Việt Nam